بخشداری سردشت

سردشت، بخشی در شهرستان دزفول از توابع استان خوزستان است. مرکز این بخش، شهر سالند است.

این بخش در شمالشرق با استان چهارمحتا بختیاری، در شمال با استان لرستان، در شرق با شهرستان‌های اندیکا و لالی، در جنوبشرقی با شهرستان گتوند و در جنوبغربی با شهرستان اندیمشک هم‌مرز است.