مشاور امور بانوان

فراخوان ارسال مقالات نقش زنان در پایداری و مقاومت شهرستان دزفول

 

بازگشایی کانون فرهنگی-اجتماعی بانوان فرمانداری دزفول

امور بانوان فرمانداری ویژه دزفول زیر نظر کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان در هفته سلامت بانوان با موضوع “سلامت زنان در دوران کرونا” به ارائه غربالگری تغذیه با توجه به شاخص توده بدنی بانوان شاغل در این اداره اقدام نمودند.

باسمه تعالی

امور بانوان و خانواده فرمانداری ویژه دزفول در نظر دارد در جهت سلامت بانوان و همسران کارمندان اداره با همکاری مرکز بهداشت شهرستان دزفول در هفته سلامت بانوان با هدف “سلامت زنان در دوران کرونا” ‌‌ به ارائه برنامه تغذیه و رژیم غذایی سالم زیر نظر کارشناس مربوطه اقدام نماید.
لذا دعوت می شود تا در این برنامه که از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح می باشد، حضور پیدا کنید.
(چنانچه در یک سال اخیر آزمایش خون انجام دادید درصورت تمایل باخود همراه آورید.)
زمان: دوشنبه مورخ ۹۹/۰۷/۲۸
مکان: دفتر امور بانوان فرمانداری دزفول

جلسه کمیسیون بانوان و خانواده فرمانداری ویژه دزفول با موضوع سلامت بانوان و آموزش خودمراقبتی توسط کارشناسان مامایی مرکز بهداشت شهرستان
در تاریخ ۹۹/۰۷/۱۵