آغاز بررسی میزان خسارات واردشده سیلاب در روستاهای دزفول توسط کارشناسان

آغاز بررسی میزان خسارات واردشده سیلاب در روستاهای دزفول توسط کارشناسان

ان شاء الله پس از برآورد خسارت مستندات به شورای هماهنگی مدیریت بحران استان خوزستان ارسال خواهند شد و پس از تصویب آن توسط شورای استان و هیئت محترم وزیران؛ خسارات به مردم پرداخت خواهند شد.

۳۶۷
اخبار مرتبط