دکترمحمد حیدری: بودجه به هیچ مسئولی نخواهم داد مگر اینکه برنامه ارائه دهد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول دکتر محمد حیدری سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول ظهر امروز در جمع برخی از فرهنگیان دزفول بیان داشت: *دزفول باید در قالب برنامه حرکت کند*، سال گذشته که آذرماه مسئولیت را گرفتم وقت زیادی نبود و فرصت از دست رفت اما امسال وقت زیادی هست *وظیفه دارم و باید برای دزفول برنامه تعریف کنم و در چارچوب برنامه حرکت کنیم،بودجه و اعتبارات ما هم باید در سر فصل های مشخص باید هزینه شوند،این یکی از کارهای اساسی و بنیادینی است که من باید انجام داده و نفرات بعد از من هم باید در این مسیر حرکت کنند.

دکتر محمد حیدری بیان داشت: *شهرستان بدون برنامه مثل سرپرست خانواریست که صبح از خواب بیدار می شود و تا شب نمی داند باید چکار کند.* مدیران شهرستان دزفول حق چنین گذران عمری ندارند چرا که وقت طلاست و ارزشمند است و وقت ما و دولت متعلق به مردم است. *مردم؛ شایسته بهترین ها هستند و بهترین ها در چهارچوب برنامه محقق می شود.

دکتر حیدری تصریح نمود: فرماندار، بخشداران و شهرداران بی برنامه به هیچ هدف و مقصودی نخواهند رسید. *به همه مدیران و روسای ادارات شهرستان دزفول تاکید کرده ام بودجه ای به کسی نخواهم داد مگر اینکه برنامه داشته باشد،* یک ریال به هیچ ارگانی نخواهم داد مگر اینکه برنامه داشته باشند، برنامه عملیاتی که قابلیت تحقق داشته باشند و مشکلی از مشکلات مردم را حل کنند، دراین صورت به آن اداره بودجه خواهم داد. لذا *حساسیت و دقت عمل من بر روی بودجه و امکانات بیش از هرچیز دیگریست.

سرپرست فرمانداری شهرستان دزفول بیان داشت: علی رغم این همه بحرانی که پیش روی ما بود و فرصتی برای پیگیری نبود *اکثریت پروژه های تعطیل شده شهرستان دزفول را فعال کردیم*. تمام مسیرهای ورودی و خروجی و داخل شهر دزفول حداقل در یک فقره ۲۰میلیارد تومان برای شهرداری دزفول در حوزه آسفالت پول گرفته ایم. بیش از ۸۳ میلیارد تومان ارزش افزوده برای شهرداری های شهرستان دزفول پول گرفته ایم که ۴۴ میلیارد آن متعلق به شهرداری دزفول بود. این ها پول های کمی نیست و پول هایی هست که دزفول در تاریخ خود به چشم ندیده و به یاد ندارد. *مردم بایستی احساس کنند خدمات ناشی از چنین اعتباراتی را دریافت می کنند.* مردم باید شهرداری سال ۹۷ را با شهرداری سال ۹۶ ببنید که چه اتفاقی افتاده است.این قاعده فقط دزفول نیست و شامل تمام شهرداری های شهرستان دزفول است. *در تمام سرفصل های بودجه انقلاب کرده ایم.

دکترحیدری افزود: بارها اعلام کرده ام که *در شهرستان دزفول مشکل اعتبارات نداریم،* در برخی از جاها پول هست *اما برنامه نیست* استان و دولت برنامه می خواهند و بدون برنامه به کسی پول نخواهند داد. *لذا امسال این فرصت از دست نخواهد رفت.

۱۶۴