مردم شریف دزفول قدردان جهادگران عرصه سلامت / بازدید سرپرست فرمانداری ویژه دزفول از مرکز بهداشت دزفول*

🔴 *مردم شریف دزفول قدردان جهادگران عرصه سلامت / بازدید سرپرست فرمانداری ویژه دزفول از مرکز بهداشت دزفول*

🔺به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول ، امیدبن عباس سرپرست فرمانداری ویژه دزفول صبح امروز شنبه
۲فروردین ۹۸، از مرکز بهداشت شهرستان دزفول بازدید نمود.

🔺بن عباس ضمن تبریک سال نو به پرسنل مرکز بهداشت، گفت: قطعا *مردم شریف دزفول قدردان زحمات خالصانه شما جهادگران عرصه سلامت هستند*.

🔺وی افزود: این لحظات که شما بایستی در کنار خانواده های خود می بودید، با جان و دل در محل کار خود حاضر شدید و با تمام توان همراه با دیگر پزشکان ، پرستاران و کادر درمانی هستید از خاطر هیچ یک از مردم پاک نخواهد شد.

در این بازدیداز آخرین اقدامات مرکز بهداشت گزارشی توسط ریاست و پرسنل مرکز ارائه شد.

# در خانه می مانیم.
# جهادگران عرصه سلامت _ پزشکان _ پرستاران_ کادردرمانی
# شکست کرونا
# مردم

🔵🖊روابط عمومی فرمانداری ویژه دزفول
۲ فرودین ماه ۱۳۹۹

۶۱
اخبار مرتبط