بازدید امید بن عباس سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول ازتمامی محورهای ورودی شهرستان دزفول

⭕ به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول امید بن عباس سرپرست فرمانداری ویژه دزفول از تمام محورهای *ورودی دزفول* بازدید به عمل آورد.

امین بن عباس گفت : تمام ورودی ها تحت کنترل است و از ورود خودروهای غیربومی و مسافرین جلوگیری بعمل می آید.

🔹وی افزود : براساس مصوبه ستاد مقابله با کرونا شهرستان دزفول مسافرین در ورودی شهر دزفول باید به شهر های خود بازگردند.

🔹 بن عباس در پایان گفت : *پلیس ، ارتش ، سپاه و بسیج و …..زیر باران رحمت الهی در حال خدمت هستند ماهم با در خانه ماندن در این جهاد مهربانی سهیم باشیم.

روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول

۹ فروردین ماه ۱۳۹۹

۴۱