گزارش تصویری/ ۱۳ بدر دزفول _ ۱۳۹۹/تقدیر و تشکر* امید بن عباس سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول از مردم فهیم شهرستان

🔴 گزارش تصویری/ ۱۳ بدر دزفول _ ۱۳۹۹

🔺با همکاری بی‌نظیر مردم شهرستان، شاهد خلوتی اماکن تفریحی هستیم .

# به یاری خدا و همت مردم کرونا را شکست می دهیم

🔵🖊کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت بیماری کرونا شهرستان دزفول
۱۳ فروردین ماه ۱۳۹۹

🟣 * روز طبیعت _۱۳ فروردین ماه ۱۳۹۹_ دزفول*

🔺 *تقدیر و تشکر* امید بن عباس سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول از مردم فهیم شهرستان

🖊 *شما مردم متمدن شهرستان دزفول با همراهی کردن خدمتگزاران خود و خانه‌نشینی در روز طبیعت _۱۳ فروردین ماه نشان دادید که برای شکست کامل کرونا عزم راسخ دارید*.

*بدینوسیله از تمامی شهروندان دزفول که با بذل توجه نسبت به هشدارهای ستاد مدیریت بیماری کرونا و نیز با ماندن در خانه‌ ، مانع از ایجاد زحمات مضاعف برکادر درمانی و مدافعان سلامت دزفول شدند ، مراتب تقدیر صمیمانه خود را اعلام می نمایم*.

*ان شالله تا شکست کامل کرونا در کنار هم هستیم*.

# به یاری خدا و همراهی مردم کرونا را شکست می دهیم .

🔵🖊 کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت بیماری شهرستان دزفول
۱۳ فروروین ماه ۱۳۹۹

 

۳۷