روز جهانی قدس گرامی باد

🔴 *روز جهانی قدس گرامی باد*

مقام معظم رهبری :
*روز قدس بسیار مهم است ، امروز دفاع از فلسطین دفاع از حقیقت است و مبارزه با رژیم صهیونیستی است ، مبارزه با رژیم استکبار است ، مبارزه با نظام سلطه است* /
*تقدیر خداوند این است که فلسطین آزاد خواهد شد‌*.

🔵🖊 روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول
۲ خرداد ماه ۱۳۹۹
۲۸ رمضان ۱۴۴۱

۴۲