امنیت زمینه ای برای آرامش جامعه و بهبود اشتغال است/ اختلاف سلیقه‌ها در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی، طبیعی است ولی نباید اجازه دهیم این مسائل به ناامنی اجتماعی تبدیل شوند

🔴 *امنیت زمینه ای برای آرامش جامعه و بهبود اشتغال است/ اختلاف سلیقه‌ها در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی، طبیعی است ولی نباید اجازه دهیم این مسائل به ناامنی اجتماعی تبدیل شوند*

علی فرهمند پور سرپرست فرمانداری ویژه دزفول با تاکید بر لزوم برنامه ریزی مسوولان برای رفع دغدغه‌های مردم گفت: *امنیت اجتماعی یکی از مهمترین مطالبات مردمی و زمینه‌ای برای آرامش جامعه و بهبود اشتغال است*.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری روز چهارشنبه ۴ تیر ماه ۹۹ علی فرهمند پور سرپرست فرمانداری ویژه دزفول در جریان دیدار با فرمانده و کارکنان نیروی انتظامی این شهرستان در سالن جلسات فرمانداری با بیان اینکه برنامه‌های مسوولان باید با توجه به دغدغه‌های مردم تدوین شوند، افزود: اکنون بیکاری یکی از دغدغه‌های اصلی مردم دزفول است لذا همه برنامه‌ها باید معطوف به رفع این مشکل شوند.

وی *امنیت، اشتغال و معیشت* را سه دغدغه مهم مردم دزفول دانست و گفت: تا زمانی که به این مقوله‌ها و زنجیره‌های متصل پرداخته نشود امنیت حاصل نمی‌شود.
سرپرست فرمانداری ویژه دزفول با بیان اینکه امنیت شامل امنیت اجتماعی، اخلاقی، سیاسی و روانی است، بیان کرد: امنیت، اشتغال و معیشت سه دغدغه اصلی مردم هستند.

وی با قدردانی از تلاش و مجاهدت نیروی انتظامی در زمینه‌های مختلف افزود: نیروی انتظامی با وجود کار پرفشار و دشواری که برعهده دارد از کمترین امکانات رفاهی برخوردار است.

فرهمندپور گفت: رفع مشکل پایش تصویری، زیرساخت‌های ارتباطی و ساختمانی نیروی انتظامی دزفول از طریق استان و تهران پیگیری و بازدیدهای میدانی نیز انجام می‌شود.

وی افزود: *طنین وحدت در شهرستان دزفول گوش نواز است که نباید اجازه دهیم در حد شعار باقی بماند بلکه باید به آن عمل شود*.

سرپرست فرمانداری ویژه دزفول اظهار داشت: *اختلاف سلیقه‌ها در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی، طبیعی است ولی نباید اجازه دهیم این مسائل به ناامنی اجتماعی تبدیل شوند*.

🔵🖊 روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول
۴ تیر ماه ۹۹

 

۹۷