پوستر رزمایش سفیران سلامت دزفول

🇮🇷 *پوستر رزمایش سفیران سلامت دزفول*

# *من ماسک میزنم*

🔺 دوشنبه ۱۶ تیر ماه ۹۹

🔸 *عزم مسئولان و مردم برای خروج از وضعیت قرمز با شرکت در رزمایش سفیران سلامت*

🔸 *ماسک، ضامن سلامتی من و خانواده‌ام*.

🔸 *با ماسک زدن، نفسی سفید به شهرم هدیه خواهم داد*.

🔸 *من ماسک میزنم تا یاریگر پزشکان و پرستاران شهرم باشم*.

🔸 *ماسک، سپر ایمنی من در برابر کرونا*

🔸 *من و ماسک، تا شکست کامل کرونا*

🔵🖊 روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول

 

۲۳