غاز رزمایش بزرگ سفیران سلامت شهرستان دزفول با حضور میدانی علی فرهمندپور سرپرست فرمانداری ویژه دزفول و بازدید از ادارات و معابر شهری

🔴 *آغاز رزمایش بزرگ سفیران سلامت شهرستان دزفول با حضور میدانی علی فرهمندپور سرپرست فرمانداری ویژه دزفول و بازدید از ادارات و معابر شهری*

⭕️ طی این رزمایش به شهروندانی که ماسک استفاده نمیکنند، ماسک اهدا و توصیه های بهداشتی یادآوری می شود

⭕ دوایی فر شهردار دزفول نیز در این رزمایش که از ادارات ( بنیاد شهید ؛ آموزش و پرورش ؛ کمیته امداد ؛ بانک ملی مرکزی و……) انجام شد ؛ سرپرست فرمانداری دزفول را همراهی کرد.

# من ماسک میزنم
# عزم مسئولان و مردم دزفول برای خروج از وضعیت قرمز
# روز با ماسک

🔵🖊 روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول
۱۶ تیر ماه ۹۹

۲۵