بازدید سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول از مناطق محروم و کمتر توسعه یافته (دهستان ماهور برنجی بخش سردشت دزفول )*

🔴 *بازدید سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول از مناطق محروم و کمتر توسعه یافته (دهستان ماهور برنجی بخش سردشت دزفول )*

🔸به گزارش روابط عمومی فرمانداری ، علی فرهمندپور سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول، امروز سه شنبه ۱۷ تیرماه ۹۹ بنا به درخواست اهالی منطقه از تکمیل پروژه پل ماهور برنجی در بخش سردشت بازدید نمود.

🔸ساخت پل ماهور برنجی از سال ۹۳ آغاز شده و شاهراه ارتباطی شهر حمزه و روستای شیرین آب به روستای ماهور برنجی سفلی و علیا است که پس از سیل سال ۹۵ کار ساخت پل متوقف گردید و دوباره در سال ۹۹ کار تکمیل پل مذکور در دستور کار قرار گرفته شده است

🔸علی فرهمندپور سرپرست فرمانداری ویژه دزفول پس از بازدید ، جهت تکمیل این پروژه که یکی از مطالبات مردم این منطقه است قول پیگیری و مرتفع نمودن مشکلات دهستان ماهور برنجی را داد.

🔵🖊 روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول
۱۷ تیر ماه ۹۹

۲۵