ارتباط مردمی علی فرهمند پور سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول

🔴 *ارتباط مردمی علی فرهمند پور سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول*

☎️ *شماره تماس : ۱۱۱*
( سامانه سامد پل ارتباطی مردم و دولت )

🔸 زمان : *یکشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۹*
🔸 ساعت : *۱۰ الی ۱۲*

🔵🖊روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول
۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۸