اخبار کوتاه فرمانداری ویژه شهرستان دزفول

🔵 *اخبار کوتاه فرمانداری ویژه شهرستان دزفول*

۱⃣ علی فرهمندپور سرپرست فرمانداری ویژه صبح امروز بهمراه دوایی شهردار و کناری‌زاده رییس سازمان پسماند دزفول از ساختمان اداری و محل سایت پسماند بازدید نمود.
همچنین در این بازدید در جریان احداث سلول‌های بهداشتی جدید این مرکز قرار گرفت.

۲️⃣ سرپرست فرمانداری ویژه دزفول از مرکز معاینه فنی بازدید و روند معاینه فنی خودروهای آن محل را مورد بررسی قرار داد.

۳️⃣ آیین تکریم و معارفه رئیس شهرک‌های صنعتی شهرستان دزفول با حضور علی فرهمندپور سرپرست فرمانداری ویژه در محل فرمانداری برگزاری گردید
🔹 در این مراسم طی حکمی از سوی مدیرکل شهرک‌های صنعتی استان خورستان، عباس لوریان به ریاست شهرک‌های صنعتی دزفول منصوب شد.

🖋 *روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول*
۱۹ شهریورماه ۹۹

۱۳۴