#گزارش_به_مردم

*#گزارش_به_مردم*

🔵 *روستای حمزه گمار مورد پوشش سایت همراه اول قرار گرفت*

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول، با پیگیری علی فرهمندپور سرپرست فرمانداری ویژه و مساعدت مدیر مخابرات منطقه خوزستان، سایت همراه اول در روستای حمزه راه‌اندازی شد و از این پس اهالی این منطقه از پوشش مناسب شبکه همراه اول و اینترنت پرسرعت بهره‌مند خواهند بود.

🖋️ *روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول*
۲۴ شهریور ماه ۹۹

۷