سلامت زنان در دوران کرونا

امور بانوان و خانواده فرمانداری ویژه دزفول در نظر دارد در جهت سلامت بانوان و همسران کارمندان اداره با همکاری مرکز بهداشت شهرستان دزفول در هفته سلامت بانوان با هدف “سلامت زنان در دوران کرونا” ‌‌ به ارائه برنامه تغذیه و رژیم غذایی سالم زیر نظر کارشناس مربوطه اقدام نماید.
لذا دعوت می شود تا در این برنامه که از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح می باشد، حضور پیدا کنید.
(چنانچه در یک سال اخیر آزمایش خون انجام دادید درصورت تمایل باخود همراه آورید.)
زمان: دوشنبه مورخ ۹۹/۰۷/۲۸
مکان: دفتر امور بانوان فرمانداری دزفول

۱۳