بازدید رییس ستاد اجرایی فرمان امام با همراهی سرپرست فرمانداری ویژه دزفول از پروژه های درمانی این شهرستان*

🔵 *بازدید رییس ستاد اجرایی فرمان امام با همراهی سرپرست فرمانداری ویژه دزفول از پروژه های درمانی این شهرستان*

⭕به گزارش روابط عمومی فرمانداری ظهر امروز ۲۸ آبان ماه ۹۹ دکتر محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام با همراهی علی فرهمند پور سرپرست فرمانداری ویژه دزفول و دیگر مسئولان ذی ربط شهرستان از محل پروژه های درمانی بازدید بعمل آوردند.

🔸در این بازدید دکتر محمد مخبر در جریان آخرین اقدامات صورت گرفته جهت ساخت بیمارستان ۴۰۰ تخت‌خوابی یازهرا و زنان و زایمان حضرت زینب قرار گرفت و برای تکمیل این بیمارستان‌ها قول مساعدت و پیگیری‌های لازم را دادند.

🖊️ *روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول*
۲۸آبان ماه ۹۹

۴۰