جلسه توانمندسازی آموزشی بانوان

جلسه توانمندسازی آموزشی بانوان در توسعه و ترویج صنایع دستی در شهرستان دزفول به ریاست مشاور بانوان و خانواده فرمانداری ویژه دزفول و با حضور نمایندگانی از میراث فرهنگی، فنی و حرفه ای، بهزیستی، شهرداری مرکزی و سیاه منصور، کمیته امداد و بخشداری سردشت در تاریخ شنبه ۹۹/۱۰/۱۳ برگزار گردید. در طی این جلسه مصوب گردید که آموزش داوطلبان جهت گرفتن کارت صنعتگری، استعدادیابی، بیمه صنعتگران، وام اشتغال، پشتیبانی فروش، جذب سرمایه گذاری، ثبت ملی آثار صنایع دستی با جدیت بیشتر و تحت نظارت فرمانداری شهرستان دزفول، اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان دزفول و با همکاری دیگر ادارات انجام پذیرد.

۲۴