تودیع ومعارفه بخشداران بخش مرکزی و چغامیش دزفول

🔵 *تودیع ومعارفه بخشداران بخش مرکزی و چغامیش دزفول*

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول، صبح امروز سه شنبه ۱۶ دی ماه ۹۹ طی مراسمی با حضور *علی فرهمندپور فرماندار ویژه شهرستان دزفول* آقایان *مرتضی جودی فر* و *سید علی پژمان* به عنوان بخشدار بخش مرکزی و بخش چغامیش این شهرستان معارفه شدند.

پیش از این جودی فر به عنوان بخشدار بخش چغامیش و سید علی پژمان به عنوان مسئول اداری و مالی فرمانداری ویژه دزفول مشغول به انجام خدمت بودند.

همچنین از زحمات فخر مجدیان بخشدار سابق بخش مرکزی تقدیر بعمل آمد.

🖊️ *روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول*
۱۶ دی ماه ۹۹

۶۲