فراخوان ارسال مقالات نقش زنان در پایداری و مقاومت شهرستان دزفول

اولین همایش ملی علمی – پژوهشی نقش زنان در پایداری، مقاومت و توسعه شهرستان دزفول، به همت کمیسیون بانوان فرمانداری ویژه دزفول و با همکاری مراکز آموزش عالی شهرستان دزفول زمان دریافت مقالات از ۱۲/۱۲/۹۹تا ۷/۲/۱۴۰۰ تاریخ اختتامیه همایش:۴ خرداد ۱۴۰۰ همزمان با روز پایداری دزفول جهت اطلاع از محورهای همایش، راه ارتباطی و راهنمایی … ادامه خواندن فراخوان ارسال مقالات نقش زنان در پایداری و مقاومت شهرستان دزفول