اولین همایش ملی علمی – پژوهشی نقش زنان در پایداری، مقاومت

اولین همایش ملی علمی – پژوهشی نقش زنان در پایداری، مقاومت و توسعه شهرستان دزفول، به همت کمیسیون بانوان فرمانداری ویژه دزفول و با همکاری مراکز آموزش عالی شهرستان دزفول
زمان دریافت مقالات از ۱۲/۱۲/۹۹تا ۷/۲/۱۴۰۰
تاریخ اختتامیه همایش:۴ خرداد ۱۴۰۰ همزمان با روز پایداری دزفول
جهت اطلاع از محورهای همایش، راه ارتباطی و راهنمایی نویسندگان به فایل های مرتبط در سایت مراجعه کنید.
ایمیل همایش:
Hamayesh4khordad @gmail.com

جهت دریافت فایل راهنمای نویسندگان و محورهای همایش بر روی گزینه های زیر کلیک کنید.

 

فایل ویژه پژٍوهشگران

موضوع همایش

 

۲۴۴