پوستر های ویژه استوری| انتخابات ۱۴۰۰

🔵 *پوستر های ویژه استوری| انتخابات ۱۴۰۰*

۱️⃣انتخابات مظهر خداباوری، مردم باوری و خود باوری است.

۲️⃣آبروی جمهوری اسلامی به انتخابات و حضور مردم در پای صندوق های رای، و تاثیر یکایک مردم در انتخاب مدیران کشور است.

۳️⃣حتی آن کسانی که نطام را قبول ندارند برای حفظ کشور در انتخابات شرکت کنند.

و…

#من‌_رای_میدهم
# سهم_من_در _انتخابات
# وعده_ما_۲۸خردادماه

🔸 *کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان دزفول*
____________________________________
🔸__کانال واتس آپ‌ فرمانداری

📬https://chat.whatsapp.com/KbWCiVWeMKwGJIvWltuqNA
🔸____کانال ایتا فرمانداری___
📬https://chat.whatsapp.com/KbWCiVWeMKwGJIvWltuqNA
🔸_____سروش فرمانداری___
📬sapp.ir/farmandari_dezful

🔸___اینستاگرام فرمانداری___
📬https://www.instagram.com/farmandari_dezful

🔸___سامانه پیامکی___
۵۰۰۰۲۶۱۷۱

۷۴