پوستر ویژه استوری|به نیابت از رفیق شهیدم

🔵 *#پوستر ویژه استوری|به نیابت از رفیق شهیدم*

⭕به پاسداشت خون پاک شهیدان شهرم رای میدهم…

#انتخاب درست
#سهم من در انتخابات

🔺وعده ما ۲۸ خرداد

🔰کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان دزفول
____________________________________

🔸__کانال واتس آپ‌ فرمانداری

📬https://chat.whatsapp.com/KbWCiVWeMKwGJIvWltuqNA
🔸____کانال ایتا فرمانداری___
📬https://chat.whatsapp.com/KbWCiVWeMKwGJIvWltuqNA
🔸_____سروش فرمانداری___
📬sapp.ir/farmandari_dezful

🔸___اینستاگرام فرمانداری___
📬https://www.instagram.com/farmandari_dezful

🔸___سامانه پیامکی___
۵۰۰۰۲۶۱۷۱

۶۲