تودیع و معارفه روسای پیشین و جدید اداره بنیاد مسکن شهرستان دزفول

🔵 *تودیع و معارفه روسای پیشین و جدید اداره بنیاد مسکن شهرستان دزفول*

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول، صبح امروز با حضور علی قلطاغ ساز معاون سیاسی، مجدیان معاون برنامه ریزی فرمانداری، مسعود انصاریان مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان و فرشادی مسوول دفتر نماینده مردم شریف شهرستان دزفول مراسم تودیع و معارفه روسای پیشین و جدید اداره بنیاد مسکن شهرستان دزفول انجام شد.

در این مراسم از زحمات رضا ایزدی مهر تقدیر و محسن مروارید نژاد به عنوان رئیس جدید این اداره معارفه شد.

🖊 *روابط روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول*
۱۶ تیرماه ۱۴۰۰

۶۶