برگزاری دوره دانش افزایی منتخبین ششمین دوره شوراهای اسلامی شهرهای شهرستان دزفول

🔵 *برگزاری دوره دانش افزایی منتخبین ششمین دوره شوراهای اسلامی شهرهای شهرستان دزفول*

⭕صبح امروز با حضور علی قلطاغ ساز معاون سیاسی، امیر احسانیان معاون عمرانی فرمانداری ویژه و مهراب فلسفی مدیر کل امور شهری و شوراها دوره آموزشی دانش افزایی منتخبین ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر در محل سالن دانشگاه علوم پزشکی دزفول برگزار شد.

🖊️ *روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول*
۱۶تیرماه ۱۴۰۰
________________________________
🔸__کانال واتس آپ‌ فرمانداری

📬https://chat.whatsapp.com/KbWCiVWeMKwGJIvWltuqNA
🔸____کانال ایتا فرمانداری___
📬https://chat.whatsapp.com/KbWCiVWeMKwGJIvWltuqNA
🔸_____سروش فرمانداری___
📬sapp.ir/farmandari_dezful

🔸___اینستاگرام فرمانداری___
📬https://www.instagram.com/farmandari_dezful

🔸___سامانه پیامکی___
۵۰۰۰۲۶۱۷۱

۴۹