انتخاب اعضای هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرستان دزفول

🔵 *انتخاب اعضای هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرستان دزفول*

⭕به‌گزارش روابط‌عمومی فرمانداری ویژه، با استناد به قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، آیین‌نامه داخلی شوراهای اسلامی شهرستان در راستای اجرای آیین‌نامه اجرایی تشکیلات و انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرستان، استان و شورای‌عالی استان امروز ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۰، اولین جلسه شورای اسلامی شهرستان دزفول به ریاست علی قلطاغ ساز معاون سیاسی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول در محل سالن جلسات فرمانداری تشکیل و برای انتخاب هیئت‌رئیسه شورا اخذ رأی به عمل آمد.

🔸در این مراسم اعضای شورای شهرستان از میان خود آقایان عبدالعلی کریمی را به‌عنوان رییس شورا، جمشید فردوسی به‌عنوان نایب‌رییس شورا و رشید منصوری را به‌عنوان منشی شورا، با اکثریت انتخاب نمودند.

🔸همچنین با رعایت فرآیند قانونی آقای یاسر رشنی به‌عنوان نماینده شورای اسلامی شهرستان در شورای اسلامی استان و آقای هارون رشیدی به‌عنوان سخنگوی شورای اسلامی شهرستان انتخاب شدند.

🖊️ *روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول*
۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

 

۴۴۲