تغییر ساعات کاری ادارات شهرستان دزفول

  • 🔵 *تغییر ساعات کاری ادارات شهرستان دزفول*

🔺به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه، با توجه به بخشنامه معاونت توسعه‌ی مدیریت و منابع انسانی استانداری خوزستان ساعات کاری ادارات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی استان از جمله شهرستان دزفول، از روز شنبه هفدهم اردیبهشت به روال عادی بر می‌گردد.

بر این اساس شروع به کار دستگا‌های اجرایی ساعت ۷:۳۰ صبح و پایان کار ساعت ۱۵:۳۰ تعیین شده است.

ساعات کاری بانک‌ها بر اساس دستورالعمل شورای سیاست گذاری بانک‌های استان خواهد بود.
همچنین مراکز امدادی، درمانی، خدمات عمومی، عملیاتی و نوبت کاری و نظایر آن موظف هستند طبق روال قبل نسبت به ارائه خدمات اقدام می‌کنند

🖊️ *روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول*
۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۴۴