انتخابات شورای اسلامی شهرستان دزفول برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان دزفول ، فرماندار ویژه شهرستان دزفول گفت: این انتخابات با حضور سیزده نفر از نمایندگان شوراهای اسلامی بخش های مختلف شهرستان دزفول برگزار و طی آن رییس ،نایب رییس،منشی ونماینده شورای شهرستان در شورای استان مشخص شدند.

ˈعبدالرضا احسانی نیا ˈ تعداد اعضای شورای اسلامی شهرستان دزفول را سیزده نفر عنوان کرد و افزود:شهرستان دزفول دارای ۹ شهر و چهار بخش می باشد.

در این انتخابات ˈعبدالعلی کریمیˈ به عنوان رییس شورای اسلامی شهرستان دزفول انتخاب و ˈناصر شیرالی زادهˈ به عنوان نایب رییس و ˈمحمدرضا خسرویˈ به عنوان نماینده شورای اسلامی شهرستان دزفول در شورای استان خوزستان انتخاب شدند.

همچنین ˈروح الله حاجی عباسی ˈ به عنوان منشی شورای اسلامی شهرستان دزفول برگزیده شد.

ˈ عبدالعلی کریمیˈ منتخب شورای شهرستان دزفول نیز در این نشست خواستار همدلی و تعامل اعضای شورای اسلامی این شهرستان در راستای خدمت رسانی به مردم شد.

۳۰۷۳