عکس نوشت/ سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول معارفه شد :

📸عکس نوشت

سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول معارفه شد :

🔺امیدوار هستم بتوانم خدمتگزار خوبی برای مردم انقلابی شهر خود باشم.

🔺همه اقوام با هر تفکری باید با همدلی دست به دست هم دهیم تا در پیشرفت دزفول سهمی داشته باشیم و بنده در این راستا دست تمام کسانی که به دنبال تعالی و پیشرفت دزفول هستند را می فشارم.

🔺با موانع رشد صنعت در دزفول برخورد و از صنعت و صنعتگران شهرستان به صورت ویژه حمایت خواهم کرد

🔺درب اتاقم برای تمام مردم و مسوولان باز است

🖊روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول
۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۲

۲۴۱