🖊 معاون عمرانی فرمانداری ویژه دزفول منصوب شد

🖊 معاون عمرانی فرمانداری ویژه دزفول منصوب شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه، با حکم علی اکبر حسینی محراب استاندار خوزستان، معاون عمرانی فرمانداری ویژه دزفول منصوب شد.

بر این اساس، مهندس امیر یساری به عنوان معاون عمرانی فرمانداری ویژه دزفول منصوب شد. وی پیش از این به عنوان مسؤول دفتر فنی فرمانداری مشغول به خدمت بود.

🖊 روابط‌عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول
۲۶ شهریورماه ۱۴۰۲


 

۱۳۸