فوری /مدارس سراسر استان خوزستان در شیفت صبح غیر حضوری اعلام شدند

فوری
مدارس سراسر استان خوزستان در شیفت صبح غیر حضوری اعلام شدند

به دنبال بارش های شدید باران بر اساس تصمیم ستاد مدیریت بحران استان کلیه مقاطع تحصیلی شهرستان های خوزستان در شیفت صبح بصورت بر خط خواهد بود.
شیفت عصر مدارس متقابلا اعلام خواهد شد
دانشگاه ها و ادارات طبق روال قبل خواهند بود.

روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول
۲۹ آبان ماه ۱۴۰۲

۲۷